Ғылым саласындағы заңдар мен ережелер

ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢДАР МЕН ЕРЕЖЕЛЕР

Ғылым туралы заң Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің стратегиялық жоспары 2020-2024 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің